Nagradna igra “U Varteksu se odjeni i veselo na more kreni” pravila

Kupnjom u Varteksu od 1. do 31. srpnja osvojite ljetovanje na najlješem dijelu Jadrana ili neku drugu atraktivnu nagradu! Sve što trebate je obaviti kupnju na prodajnim mjestima Varteksa ili u Di Caprio shopovima (bez ozbira na vrijednost), ispuniti kupon i možda baš Vi 4.8.2017 osvojite neku od nagrada!

 

Temeljem rješenja Ministarstva financija KLASA: UP/I- 460-02/17-01/365, URBROJ: 513-07-21-01/17-3 Varteks d.d. iz Varaždina, Zagrebačka 94, organizira nagradnu igru pod nazivom U VARTEKSU SE ODJENI I VESELO NA MORE KRENI!

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

U VARTEKSU SE ODJENI I VESELO NA MORE KRENI!

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom U VARTEKSU SE ODJENI I VESELO NA MORE KRENI! je Varteks , dioničko društvo iz Varaždina, Zagrebačka 94, oib 00872098033.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima Varteks d.d. na području R Hrvatske  u razdoblju od 1.7.2017. do 31.7.2017. i ima samo jedno kolo.

 

Članak 3.

            Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na web stranici Varteksa te na  Facebook i web stranici stranici DiCapriobyVarteks.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u razdoblju od 1.7. do 31.7.2017. godine u bilo kojoj prodavaonici priređivača na području Republike Hrvatske kupe bilo koji proizvod priređivača neovisno o njegovoj vrijednosti. Kupci proizvoda priređivača Varteks d.d. za kupljeni proizvod dobiti će na blagajni kupon za nagradnu igru te potpis i pečat kao potvrdu realizirane kupovine. Na kupon je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu , telefon i e-mail adresu. Ispunjeni kupon ubacuje se u za tu svrhu pripremljenu posudu u prodavaonici.

 

Članak 6.

Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati sa neograničenim brojem ispunjenih kupona.

 

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ako su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s pravilima nagradne igre.

 

Članak 8.

            Fond nagrada sastoji se od:

  1. Ljetovanje za 2 osobe u Vrboski na otoku Hvaru u terminu 9. – 16.9.2017.
  2. Wellness paket za 2 osobe u Lovranu iskoristiv do kraja 2017.g.
  3. Wellness paket za 2 osobe u termama Jezerčica iskoristiv do kraja 2017.g.
  4. Asortiman odjeće Varteks po odabiru dobitnika u vrijednosti od 2.000 kn, odabir se može realizirati do kraja 2017.g.
  5. Asortiman odjeće Varteks po odabiru dobitnika u vrijednosti od 1.000 kn, odabir se može realizirati do kraja 2017.g.

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda izosi 10.000 kn.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Članak 9.

Izvlačenje nagrada održat će se u Varteks d.d. u Varaždinu, dana 4.8.2017.g. Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih kupona. U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila biti će izvučen drugi.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu:

  1. Nikolina Dežmarić-Krofak
  2. Hana Ivančić
  3. Dinko Solić
  4. Nevenka Lončar
  5. Vesna Loparić

koje imenuje Predsjednik uprave društva. O toku izvlačenja vodi se zapisnik.

 

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici Varteksa te na Facebook i web stranici stranici DiCapriobyVarteks u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi.

 

Članak 11.

            Dobitnici nagrada 4. i 5. poklon bonove dobivaju na kućnu adresu u roku od 8 dana od dana izvlačenja a nagrade mogu realizirati na bilo kojem prodajnom mjestu priređivača do 31.12.2017.g., uz predočenje osobne iskaznice.

Dobitnici 1.,2. i 3. nagrade dobivaju na kućnu adresu obavijesti s uputama za realizaciju nagrada u roku od 8 dana od dana izvlačenja, a nagrade mogu realizirati uz predočenje osobne iskaznice.

 

Članak 12.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 14.

            Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

 

Članak 15.

            Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranici Varteksa te na Facebook i web stranici stranici DiCapriobyVarteks.

 

Članak 16.

            Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 17.

            U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Varaždinu.

 

VARTEKS d.d.

Predsjednik uprave

Zoran Košćec